Konzultační hodiny

Hovorové hodiny pro rodiče i žáky, vždy od 14:00 do 17:30 hodin:

9. 11. 2016

18. 1. 2017

29. 3. 2017

nebo kdykoli po domluvě s učitelem