Konzultační hodiny

Hovorové hodiny pro rodiče i žáky, vždy od 14:00 do 18:00 hodin:

20. 11. 2017

8. 1. 2018

9. 4. 2018

nebo kdykoli po domluvě s učitelem