Konzultační hodiny

Hovorové hodiny pro rodiče i žáky, vždy v pondělí od 14:00 do 18:00 hodin:

19. 11. 2018

14. 1. 2019

8. 4. 2019

nebo kdykoli po domluvě s učitelem