Projekty, mezinárodní spolupráce

HEJ!bejme se

Škola podporující zdraví.

vyhodnocení projektu [docx, 14,4 kB]

Víme, co jíme

Škola podporující zdraví.

více o projektu [docx, 18,0 kB]

EU peníze školám

Název projektu: Rozvoj jazykových a matematických dovedností

Výše dotace: 499 704,- Kč

Realizace projektu: Školní roky 2010/2011 a  2011/2012

Účel dotace: Podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách a realizace projektu v rámci OP VK v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.4 a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit.

Více o projektu: www.eupenizeskolam.cz, www.msmt.cz

Recyklohraní

Školní program, který si bere za cíl realizaci zpětného odběru baterií a elektrozařízení, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady.

více o projektu [pdf, 172 kB]

Zdravé zuby

Zaměřené na hygienu a péči o zuby.

Les ve škole - škola v lese

Mezinárodní program zaměřený na vzdělávání o lese pro základní školy.

http://lesveskole.terezanet.cz/

EVVO

Naše škola získala dotaci na financování rozvojového programu ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009.

Evropa mladýma očima

Jsme zařazeni do projektu EU.

Plánujeme aktivní účast v projektech přes portál E-TWEENING, kde jsme již přihlášeni.